Εξαγωγές

Η UNION3 FASHION LTD στα πλαίσια της συνεργασίας με άλλες εταιρείες εξάγει τα προϊόντα της σε χώρες της Ευρώπης όπως, η Γερμανία η Γαλλία, η Ολλανδία και η Αγγλία, καθώς και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Η εταιρεία συνεργάζεται για πολλά χρόνια με καταξιωμένες εταιρείες του εξωτερικού και θεωρείται από αυτές ως μια προηγμένη μονάδα παραγωγής και εξαγωγής ετοίμων ενδυμάτων. Τόσο από την άποψη του κύκλου εργασιών της, όσο και από την άποψη οργάνωσης και τεχνικής ειδίκευσης των ίδιων των φορέων θεωρείται μια από τις σημαντικές εταιρείες του είδους.